TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Comparation between the Responsibility of the Romanian Public Servant and the Responsibility of the European Civic Servant
(Comparaţie īntre răspunderea funcţionarului public din Romānia şi răspunderea funcţionarului public european)
Vol LXII • No. 1/2010
Nicolai Romandaş
State University, Chişinău, Republic of Moldova
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   civil servant, ethics, responsibility, rights and obligations.

 Abstract
Public official ethics law requires sovereignty beyond individual interests, which attract public official need to have the ability to serve the law and not use it in its interest or as he wants. The legal regime of civil servants including the issue of liability for their mistakes or in connection with the exercise of public office they hold, which has preventive and enforcement purposes. There are three types of public officials liability, criminal liability, administrative liability and asset administrative disciplinary responsibility, each engaging with the general principles of law and specific conditions.

 Rezumat
Deontologia funcţionarului public impune suveranitatea legii dincolo de interesele individuale, lucru care atrage necesitatea ca funcţionarul public să aibă aptitudinea de a sluji legea şi nu de a o folosi īn interesul său şi după bunul plac. Regimul juridic al funcţionarilor publici cuprinde şi problema răspunderii acestora pentru greşelile comise īn legătură sau īn timpul exercitării funcţiei publice pe care o deţin, aceasta avānd atāt scop preventiv, cāt şi scop sancţionator. Există trei forme ale răspunderii funcţionarilor publici, răspunderea penală, răspunderea administrativ patrimonială şi o răspundere administrativ disciplinară, fiecare dintre ele angajāndu-se cu respectarea principiilor generale de drept şi a unor condiţii specifice.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti