TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Legislative Reforms in Turkey: The Case of Public Administration
(Reformele legislative în Turcia: Cazul administrației publice)
Vol LXII • No. 1/2010
Süleyman Yaman Koçak
Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü A Blok 3.Kat 20070 Denizli, Turkey
e-mail: syamankocak@pau.edu.tr

 Keywords   public administration, Turkey, reform process, legislation, local governments, governance.

 Abstract
Traditionally and constitutionally, the central administration in Turkey has enjoyed "general power", whereas local authorities have been empowered to carry out duties specifically allocated to them. The legislative reform process in Turkey in the area of public administration in the recent years has tried to reverse this situation by limiting and detailing the duties of the central administration and giving the local authorities "general power" to provide all common public services of a local nature not entrusted to the central administration. The nature and the reasons for these reforms in the Turkish public administration system are investigated and searched in this study.

 Rezumat
În mod tradiţional şi constituţional, administraţia centrală din Turcia sa bucurat de "putere generală", în timp ce autorităţile locale au fost împuternicite să-şi îndeplinească sarcinile alocate în mod specific acestora. Procesul de reformă legislativă în Turcia în domeniul administraţiei publice, în ultimii ani a încercat să inverseze această situaţie, prin limitarea şi detalierea atribuţiilor administraţiei centrale şi cedarea către autorităţile locale din "puterea generală" pentru a furniza toate serviciile publice commune, în loc de a fi încredinţate administraţiei centrale. Natura şi motivele acestor reforme în sistemul administraţiei publice turce sunt investigate şi cercetate în acest studiu.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti