TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Theoretical and practical aspects about The Governmen's Emergency Ordinance no 37/22 April 2009
(Aspecte teoretice şi practice privind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2 aprilie 2009)
Vol LXII • No. 1/2010
Claudia - Luciana Ivănescu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: cllaudell@yahoo.com

 Keywords   measure, the unconstitutionality control, public administration.

 Abstract
This paper presents some comments to the Government Emergency Ordinance number 37/22.04.2009 concerning some improvement measures of the public administration's activity. This normative act has taken effect only for a couple of months, but still it has created a multitude of disputes. This article underlines only the legal dispositions that stand at the base of some persons' dismissal, who were in charge of some public services. The latter were decentralized services of the ministry and of other organs of central public administration from the administrative-territorial units.

 Rezumat
Lucrarea prezintă câteva comentarii cu privire la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/22.04.2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, act normativ care a produs efecte doar câteva luni, dar care a dat naştere la o multitudine de litigii. Prezentul articol insistă doar pe dispoziţiile legale care au stat la baza eliberării din funcţie a persoanelor care aveau calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti