TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Police and Legal Assistance in the European Union and the Schengen Area
(Cooperarea poliţienească şi judiciară în Uniunea Europeană şi în spaţiul Schengen)
Vol LXII • No. 1/2010
Iurie Sedleţchi
European Study University, Chişinău, Republic of Moldova
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   police cooperation, judicial cooperation, european arrest warrant, Schengen Information Sistem, Europol, SIRENE.

 Abstract
The author attempts to present in evolutionary perspective concepts of police and judicial cooperation in criminal matters which work in the European area. Issues addressed in this article emphasise operational cooperation for crime detection and investigation, collection and exchange of information relevant to police the formation, training and exchange of liaison officers as well as joint evaluation of techniques for investigating organized crime.
Judicial cooperation in criminal matters is also emphasized by providing facilities that allow accelerating the cooperation between national authorities regarding enforcement, extradition procedure between Member States, ensuring compatibility between the rules applicable in the Member States to prevent conflicts of jurisdiction and reaching a common ground on elements of offenses as well as the penalties applicable to organized crime, terrorism and drug traffic.

 Rezumat
Autorul încearcă să prezinte în perspectivă evolutivă conceptele de cooperare poliţienească şi cooperare judiciară în materie penală ce funcţionează în spaţiul european. Problematica abordată în cadrul prezentului articol tangentează cooperarea operativă pentru depistarea şi cercetarea infracţiunilor, colectarea şi schimbul de informaţii relevante în domeniul poliţienesc, formarea şi schimbul de ofiţeri de legătură, precum şi evaluarea comună a tehnicilor de investigare a criminalităţii organizate.
Cooperarea judiciară în materie penală este şi ea reliefată prin prezentarea facilităţilor ce permit accelerarea cooperării dintre autorităţile naţionale, în ceea ce priveşte executarea hotărârilor, procedura extrădării între statele membre, asigurarea compatibilităţii între reglementările care se aplică în statele membre în scopul prevenirii conflictelor de competenţă şi ajungerii la un numitor comun privind elementele constitutive ale infracţiunilor, precum şi pedepsele aplicabile în domeniul criminalităţii organizate, terorismului şi traficului de droguri.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti