TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aspects Regarding Regionalism and Regionalization
(Aspecte privind regionalismul şi regionalizarea)
Vol LXII • No. 1/2010
Mihaela - Adina Apostolache, Mihai - Cristian Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   local communities, regions, strategies, policies, legitimacy, identity.

 Abstract
The regionalization of national space, meaning the forming or accepting de facto regions, represents a strategically important geopolitical action, oriented by diverse needs or political, economical or development interest. The regionalism, as a phenomenon with distinct differences amongst the states, is a social reality of the while Europe; it proves itself as a rising organic process, that models and reunites the communities based on conscience and regional sentiment, of belonging to a space marked by a certain cultural, historical, political or economical identity.

 Rezumat
Regionalizarea spaţiului naţional, adică înfiinţarea sau acceptarea de facto a regiunilor, reprezintă o acţiune geopolitică de importanţă strategică, orientată de diverse necesităţi sau interese politice, economice ori de dezvoltare. Regionalismul, ca fenomen cu grade distincte de diferenţiere în cadrul statelor, este o realitate socială a întregii Europe; el se afirmă ca proces organic şi ascendent, care modelează şi reuneşte comunităţile pe baza conştiinţei şi a sentimentului regional, al apartenenţei la un spaţiu marcat de un anumit specific cultural, istoric, politic sau economic.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti