TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Rights of Shareholders of a Company, Chapter of the New Civil Code
(Drepturile asociaților, capitol al noului Cod civil)
Vol LXII • No. 1/2010
Silvia Cristea, Camelia Stoica
Academy of Economics Sciences, Bvd. Dacia no. 41, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   new Civil Code, company contract, shareholders' rights.

 Abstract
In the second part of the 7th chapter of the new Civil Code, named "The effects of the company contract" there are numerous new elements by report to the present Civil Code and the Law no. 31/1990 modified and republished. For example, concerning the set up of the social capital, the use of the notion of "interest parts", divisions of the subscribed social capital, that will be distributed among the associates according to their contribution, if by law or the company contract there are no provisions to he contrary. Unlike the Law no. 31/1990, modified and republished, that expressly states that the contributions consisting of ones own work or services rendered, can not represent a contribution for setting up or increasing the social capital, in the new Code this contribution is considered as valid, the associate in question participating at the distributions of the benefits and of the losses, as well as participating in the decision making process. It is considered that the new regime of the contribution in ones own work is more clear and the rights and obligations of the associates are broaden. With respect o the in kind contribution, interchangeable or consumptible, (that are only accepted with ownership title) the new Code represents a combination between the provisions of art. 1509 of the Civil Code and the ones of art. 65 paragraph 1 of the Law no. 31/1990, modified and republished. For the incorporal in kind contribution the rules are differentiated and are mentioned in the art. 1897, representing a synthesis of the regulations mentioned in the Civil Code and the Law no. 31/1990, modified and republished. In the new Code, for the first time, a regulation of the juridical regime of the interest parts (art. 1900) is performed, including the transmission of the interest parts, a model of the preemption right, in the case of the interest parts is regulated in art. 1901 paragraph 2 of the new Code.

 Rezumat
În a două secţiune a capitolului 7 din nou Cod civil, denumita "Efectele contractului de societate", se întroduc o serie de elemenete noi faţă de regimul juridic actual, format din Codul civil şi Legea nr. 31/1990 astfel cum a fost modificată şi republicată. De exemplu, referitor la formarea capitalului social, utilizarea noţiunii de părţi de interes, diviziuni ale capitalului social subscris, care urmează a fi distribuite asociaţilor, proporţional cu contribuţia acestora la capitalul social, dacă legea sau actul constititiv nu prevede altfel. Spre deosebire de Legea nr. 31/1990 astfel cum a fost modificată şi republicată, care prevede expres că nu poate constitui aport la constituirea sau majorarea capitalului social aportul în natură al unui asociat, în noul Cod civil această contribuţie este considerată validă, asociatul în cauza participând la distribuirea beneficiilor şi a pierderilor, precum şi la luarea deciziilor. Se consideră că noul regim al contribuţiilor în natură este mai clar, iar drepturile şi obligaţiile asociaţilor sunt extinse. În ceea ce priveşte contribuţia în natură cu bunuri fungibile sau consumptibile (care trebuie să fie proprietatea asociatului), reglementarea noului Cod civil reprezintă o combinaţie între dispoziţiile art. 1509 Cod civil şi ale celor din articolul 65 alineat 1 din Legea nr. 31/1990 1990 astfel cum a fost modificată şi republicată. În ceea ce priveşte bunurile necorporale, regulile sunt diferite, fiind specificate în articolul 1897, reprezentând o sinteză a dispoziţiilor stipulate în Codul civil şi în Legea nr. 31/1990 1990 astfel cum a fost modificată şi republicată. Pentru prima oară în dreptul românesc, noul Cod civil reglementează regimul juridic al părţilor de interes (art. 1900), respectiv transmiterea acestora, precum şi instituirea unui drept de preemţiune (art. 1901, alin. 2).Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti