TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Work Force from the Point of View of European Policies in the Context of Economic Instability
(Forţa de muncă din punctul de vedere al politicilor europene în contextul instabilității economice)
Vol LXII • No. 1/2010
Boris Sosna*, Constantin Bratu**
*Universitatea de Studii Europene din Moldova, Str. Gh. Iablocikin nr.1., Chișinău
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro
** Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   work force, financial crisis, economic instability.

 Abstract
In today's context characterized by financial crisis, which brings about an economic crisis throughout the European Union Member States, is currently followed by recession. EU policies must have a strong social dimension and a positive social impact upon business and society as a whole, which find themselves in great difficulty. A common strategy contributes to toning down the bases of the future evolution of living standards. The effects of the financial crisis for the future are unpredictable in terms global economy, and this is why at European level it is necessary to strengthen human capital and its capacity by improving the its employability and abilities.

 Rezumat
În contextul actual caracterizat de criza financiară, care aduce o criză economică pe întreg teritoriul Uniunii Europene, în statele membre criza financiară, va fi urmată de recesiune. Politicile UE trebuie să aibă o puternică dimensiune socială şi un impact social pozitiv asupra afacerilor şi societăţii în ansamblu, care se află ea însăși în mare dificultate. O strategie comună contribuie la stabilirea bazelor de evoluție viitoare a nivelului de trai. Efectele crizei financiare pentru viitor sunt imprevizibile în ceea ce priveşte economia mondială, şi din acest motiv, la nivel european este necesar să se consolideze capitalul uman şi prin îmbunătăţirea capacităţii sale de inserţie profesională.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti