TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
General Considerations Regarding the Settlement of the Conflicts of Interest
(Considerații generale privind soluţionarea conflictelor de interese)
Vol LXII • No. 1/2010
Eufemia Vieriu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, labor law, the conflicts of interest.

 Abstract
The conflicts of interest can be defined as those work conflicts that appear between the employees and the units, regarding starting, developing and finishing the collective negotiations which aim at signing the collective work contract; these conflicts will be solved, by the parties, according to Law nr.168/1999, modified and supplemented by Law nr.261/2007, regarding the settlement of work conflicts, keeping in mind also other legal stipulations.

 Rezumat
Conflictele de interese pot fi definite ca fiind acele conflicte de muncă ce intervin între salariaţi şi unităţi în legătură cu începerea, desfăşurarea şi încheierea negocierilor colective care urmăresc încheierea contractului colectiv de muncă şi care se soluţioneaza de către părţi potrivit reglementărilor prevăzute de Legea nr. 168/1999, modificată si completată prin legea nr. 261/2007, privind soluţionarea conflictelor de muncă, ţinându-se însă seama şi de alte dispoziţii legale.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti