TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Perception of the Influence of Marketing in Politics: A Cross-Sectional Study of Political Parties and Electorates in Nigeria
(Percepţia influenţei marketingului în politică: un studiu pe transversală a partidelor politice şi a electoratului din Nigeria)
Vol LXII • No. 1/2010
Rowland E. Worlu
Department of Business Studies School of Business College of Development Studies
Covenant University, P.M.B. 1023, OtaOgun State, Nigeria.
e-mail: worlurek@yahoo.com

 Keywords   Influence, Marketing Strategies, Politics, Election, Electorates, Political Parties.

 Abstract
The influence of marketing in politics has been described as power of marketing to affect the character, shape and form of political activities in a nation. In this connection, this paper seeks to determine how political parties and their electorates perceive the influence of marketing strategies in our political life. In pursuit of this objective, we hypothesized that there is no significant difference in the way Nigerian political parties and their electorates perceive the influence of marketing in politics. As a prelude to the testing of this hypothesis, the country was stratified into six geopolitical zones, out of which a sample of 800 respondents was drawn to fill out the questionnaire. 626 copies of the questionnaire were returned and after editing, only 598 were usable. These were analyzed and the hypothesis was tested with a statistical analysis using one-way analysis of variance. The result shows that there are significant differences in the ways political parties and their electorates perceive the influence of marketing in politics. This tends to suggest that Nigerian politicians lack credibility among the electorate. It is therefore recommended that politicians and parties in Nigeria should engage in image laundering. The best approach is to be people-oriented in their programmes.

 Rezumat
Influenţa marketingului în politica a fost descrisă ca puterea de a pune pe piaţă caracterul şi forma unor activităţi politice într-o naţiune. În acest sens, această lucrare încearcă să determine modul în care partidele politice şi electoratele lor percep influenţa strategiilor de marketing în viaţa noastră politică. Pentru a realiza acest obiectiv, am emis ipoteza că nu există nici o diferenţă semnificativă în modul în care partidele politice din Nigeria şi electoratele lor percep influenţa de marketing în politică. Ca un preludiu la testarea acestei ipoteze, ţara a fost stratificată în şase zone geopolitice, din care, pe un eşantion de 800 de respondenţi, a fost elaborat şi aplicat un chestionar. 626 copii ale chestionarului au fost returnate şi după editare, doar 598 au fost utilizabile. Acestea au fost analizate, iar ipoteza a fost testată cu o analiză statistică folosind o direcţie de analiză de varianţă. Rezultatul arată că există diferenţe semnificative între modurile în care partidele politice şi electoratele lor percep influenţa marketingului în politică. Acest lucru tinde să sugereze că politicienii nigerieni duc lipsă de credibilitatea în rândul electoratului. Prin urmare, este recomandat ca politicienii şi partidele din Nigeria să se angajeze în a spăla această imagine. Cea mai bună abordare este ca programele lor să fie orientate înspre oameni.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti