TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Outline of a Philosophical Reconstruction of the Culture
(Schiţa unei reconstrucţii filosofice a culturii)
Vol LXII • No. 1/2010
Viorel Cernica
Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei Nr. 204, Bucureşti
e-mail: cernicav@yahoo.com

 Keywords   philosophical reconstruction of the culture; man's seeking of the self; dictatorship of the judicative; truth.

 Abstract
The cultural construction is possible in three hypostases: in the natural horizon (the process of cultural constituting), in the horizon of the public projects (the process of culture's improvement) and in the philosophical re-construction; this latter fact supposes an act of rebuilding of the culture in the sense of man's understanding of himself. In this paper, the last hypostasis of the culture is outlined. My interrogations refer to the sense of culture, that is, to the what-it-is. Because it is the topos in which man searches for himself, in my discourse will get significance: the seeking of himself of the man, the horizon (of the seeking), the line (of the horizon) and the truth (of the horizon's line or of man's limit).

 Rezumat
Construcţia culturală este posibilă în trei ipostaze: în orizont natural (procesul constituirii culturii), în orizontul proiectelor publice (procesul de ameliorare, creştere, a culturii) şi în reconstrucţia filosofică; aceasta din urmă presupune un act de reedificare a culturii în sensul înţelegerii de sine a omului. În lucrarea de faţă, este schiţată ultima ipostază a culturii. Interogaţiile mele vizează sensul culturii, adică ceea-ce-ea-este. Şi fiindcă ea este topos-ul în care omul se caută pe sine, în discursul meu vor căpăta semnificaţie: căutarea de sine a omului, orizontul (căutării), linia (orizontului) şi adevărul (liniei orizontului sau limitei omului).Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti