TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Significance of the Closed Theory Concept in Heisenberg's Science Philosophy
(Semnificaţia conceptului de teorie închisă în filosofia ştiinţei a lui Heisenberg)
Vol LXII • No. 1/2010
Dragoş Grigorescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com

 Keywords   philosophy of science, closed theory, epistemology.

 Abstract
The great physicist Werner Heisenberg is almost unknown as a philosopher of science. One of the reasons of this strange situation is because he is a great philosopher of science. Maybe that Heisenberg's most important contribution to the XX century philosophy of science is the concept of closed theory. This article is an invitation to reflect over the conceptual richness of this idea from an epistemological point of view.

 Rezumat
Marele fizician Werner Heisenberg este aproape necunoscut ca filozof al ştiinţei. Unul dintre temeiurile acestei situaţii ciudate este acela că Heisenberg este un mare filozof al ştiinţei. Poate că cea mai importantă contribuţie a lui Heisenberg la filozofia științei secolului XX este conceptul de teorie închisă. Acest articol este o invitaţie de a reflecta asupra bogăţiei conceptuale a acestei idei din punct de vedere epistemologic.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti