TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Central Treaty Organization - Element of the Western Anti-Soviet System
(Organizaţia Tratatului Central - element al sistemului antisovietic occidental)
Vol LXII • No. 1/2010
Mircea-Cristian Ghenghea
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Central Treaty Organization, Cold War, Anti-Soviet plan.

 Abstract
Very little known at the level of our historiography regarding the Cold War, the Central Treaty Organization represented an important geo-strategic component within the Anti-Soviet plan of the United States of America and Great Britain in the Middle East. Although reconfigured and renamed after the withdrawal of Iraq from the alliance (1959), when it got this name, the organization gradually came out from the forefront of the political relations in the region even in the '60s. Several factors contributed to this: the tensions between the Arab states and Israel, the increasing discontents of the Arab population towards the British diplomacy and also the disregard for certain ethnic, social and economic realities specific to the Middle East. The extinction by dissolution, in 1979, was a logical end for the organization that had actually meant nothing in the region for more than a decade.

 Rezumat
Puţin cunoscută la nivelul istoriografiei noastre referitoare la Războiul Rece, Organizaţia Tratatului Central a reprezentat o componentă geostrategică importantă în planul antisovietic al Statelor Unite ale Americii şi al Marii Britanii în zona Orientului Mijlociu. Reconfigurată şi redenumită după retragerea Irakului din alianţă (1959), când a şi căpătat numele respectiv, organizaţia a ieşit treptat din prim-planul relaţiilor politice ale regiunii chiar din anii '60. Mai mulţi factori au contribuit la aceasta: tensiunile din statele arabe şi Israel, nemulţumirile crescânde ale populaţiei arabe faţă de diplomaţia britanică, precum şi ignorarea unor realităţi etnice, sociale şi economice specifice Orientului Mijlociu. Dispariţia prin autodizolvare, în anul 1979, a reprezentat un final logic pentru organizaţia care, de mai bine de un deceniu, nu mai avea nici un cuvânt efectiv de spus în regiune.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti