TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aspects of the history of Brazi locality, Prahova County
(Aspecte din istoria localităţii Brazi, judeţul Prahova)
Vol LXII • No. 1/2010
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: calcangheorghe@yahoo.com

 Keywords   Brazi locality, Brazi refinery.

 Abstract
This paper presents some aspects of the historical evolution of Brazi locality from Prahova county. Brazi locality is the residence of the commune bearing the same name. The locality history is lost in the mist of history, as there were discovered traces of evolution of the human society ever since the metal age. The locality knew an evolution specific to all the Romanian localities, crossing over all the stages of the local history, but it became famous only after the Oil company "Creditul Minier" had built here, in 1934, The Brazi Refinery.

 Rezumat
Această lucrare prezintă câteva aspecte din evoluţia istorică a localităţii Brazi din judeţul Prahova. Localitatea Brazi este reşedinţa comunei care are acelaşi nume. Istoricul localităţii se pierde în negura istoriei, aici descoperindu-se urme ale evotuţiei societăţii umane încă din epoca metalelor. Localitatea a avut o evoluţie specifică tuturor localităţilor româneşti, traversând toate perioadele istoriei locale, dar a devenit celebră după ce Societatea petrolieră "Creditul Minier" a construit aici, în anul 1934, Rafinăria de la Brazi.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti