TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Psycho-Social Features of Outdoor Educational Activities
(Caracteristici psiho-sociale ale activităţilor de învățare în aer liber)
Vol LXII • No. 1/2010
Elena Moldovan, Silviu Cioroiu
Transilvania University, Braşov, B-ul Eroilor nr. 29
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   psycho-social features, outdoor education activity.

 Abstract
This study is focusing to the outdoor activities and its important impact concerning the personality, the results and the challenges in outdoor activities area. The present research examine - by the way of investigations on the social interactions and psychological developments of the young people - the efficiency of outdoor activities developed at Outdoor Centre of Sovata, their impact on the student's personality field. The present research is also focused to the self knowledge and to stimulate the young people observation. The study analyzes the connections between outdoor activities and student's personality.

 Rezumat
Acest studiu se concentrează asupra activităţilor în aer liber şi impactul important al acestora cu privire la personalitatea, rezultatele şi provocările în domeniul activităţilor în aer liber. Cercetarea de față examinează - prin modul de investigaţii cu privire la interacţiunile sociale şi evoluţia psihologică a tinerilor - eficienţa activităţilor în aer liber dezvoltate la Centrul Sovata, impactul acestora în domeniul personalității studentului. Cercetarea de faţă este, de asemenea, concentrat pe cunoaşterea de sine şi pentru a stimula tinerii. Studiul analizează legăturile dintre activităţile în aer liber şi personalitatea studentului.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti