TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Acts of Public Administration Authorities
(Actele autorităţilor administraţiei publice)
Vol LXII • No. 1/2010
Cătălina Szekely
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   Public administration, the State, administrative acts.

 Abstract
Public administration represents a complex phenomenon; it has preoccupied specialists from this field not only theoretically, but also practically, as it is not only a subject of field literature, but it constitutes actually the daily life of individuals from the global social system. This paper discusses about the diversity of this acts adopted in this system.

 Rezumat
Administrația publică reprezintă un fenomen complex; aceasta a preocupat specialiştii din domeniu nu doar din perspectivă teoretică, ci şi din perspectivă practică, deoarece administrația publică nu este doar un subiect al literaturii de specialitate, ea constituie, în fapt, viața zilnică a indivizilor din sistemul social global. Lucrarea de faţă ia în discuţie diversitatea actelor adoptate în acest sistem.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti