TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Problems of Adjusting, Compatibility and Adapting of the Criminal Law of the Russian Federation with the International Anti-Corruption Conventions
(Probleme de ajustare, compatibilitate şi de adaptare a dreptului penal al Federaţiei Ruse cu convenţiile internaţionale anti-corupţie)
Vol LXII • No. 2/2010
Aleksandar B. Djuric
The Academy of Economy Novi Sad, Law Faculty, Geri Karolja 1 St.
e-mail: alardur@yahoo.com

 Keywords   corruption; implementation; international criminal law; bribery; illicit enrichment; traditional.

 Abstract
The author analyzes the problems that occurred after the ratification of European Council Convention on corruption criminal liability and OUN Convention against corruption on Russian Federation. The ratification of the stated conventions by The Russian Federation exemplifies a very important step of Russian anti-corruption development. The author criticizes the deceleration of implementation process in Russia in the past three years. By conducting a comparative-legal analysis on the above mentioned conventions? implementation, the author suggests possible solutions for implementation of the conventions texts (contexts) into the already existing Russian criminal legislation system. The author states the implementation process has to be conducted with a maximum appreciation of tradition and the principle of Russian criminal legislation. The purpose of this implementation method would be a reflection of international documents conceptual ideas on Russian legislation which would be directed towards an effective battle against corruption as well as forming conditions for cooperation between countries in this sphere.

 Rezumat
Autorul analizează problemele care au apărut după ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind răspunderea penală privind corupţia şi Convenţia ONU împotriva corupţiei în Federaţia Rusă. Ratificarea convenţiilor declarate de către Federaţia Rusă exemplifică un pas foarte important de dezvoltare rusească anti-corupţie. Autorul critică deceleraţia procesului de punere în aplicare în Rusia în ultimii trei ani. Prin efectuarea unei analize comparative-juridice privind punerea în aplicare a convenţiilor menţionate mai sus, autorul propune soluţii posibile pentru punerea în aplicare a textelor convenţiilor în sistemul rusesc deja existent. Autorul afirmă că procesul de punere în aplicare trebuie să fie efectuat cu o apreciere maximă a tradiţiei şi principiului legislaţiei penale din Rusia. Scopul acestei metode de punere în aplicare ar fi o reflectare a documentelor internaţionale, a ideilor conceptuale cu privire la legislaţia rusă care vor fi direcţionate spre o lupta eficientă împotriva corupţiei, precum şi condiţiile de formare pentru cooperarea între ţările din această sferă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti