TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Negotiating the Collective Work Contract
(Negocierea contractului colectiv de muncă)
Vol LXII • No. 2/2010
Dumitru Vieriu
Universitatea de Studii Europene din Chișinău Str. Gh. Iablocikin, Nr. 2
e-mail: dumitru_vieriu@yahoo.com

 Keywords   labour law, work contract, negotiating.

 Abstract
The collective work contract was signed following up the negotiation between the social partners- the employers and the employees. Through this negotiation is established the content of the judicial work relationship and also the rights and obligations of the parties, during the work process. The task to develop the employees? judicial status lies in the collective negotiation which, either expands the legal boundaries of the rights given to the employees, or, as a rightful source of the judicial work relationship, creates new rights for them.

 Rezumat
Contractul colectiv de muncă se încheie ca urmare a negocierii purtate între partenerii sociali - angajatori şi salariaţi. Prin intermediul acestei negocieri, este stabilit conţinutul raportului juridic de muncă, sunt fundamentate drepturile şi obligaţiile celor două părţi în procesul muncii. Sarcina dezvoltării statutului juridic al salariaţilor revine negocierii colective, care, fie că extinde limitele legale ale drepturilor recunoscute salariaţilor, fie, ca izvor de drept al raportului juridic de muncă, creează drepturi noi în favoarea acestora.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti