TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Work Conflicts
(Conflictele de muncă)
Vol LXII • No. 2/2010
Eufemia Vieriu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: eufemia_vieriu@yahoo.com

 Keywords   law, labour law, work conflict.

 Abstract
The conflicts of rights are those conflicts which regard the exertion of certain rights or the accomplishment of some duties stipulated through laws or other kind of normative documents, through collective or individual work contracts, conflicts regarding the employees' rights. In the Romanian legal system, after 1990, along with the transition to the new market economy, there appeared the need to regulate the work conflicts.

 Rezumat
Conflictele de drepturi sunt acele conflicte ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii decurgând din legi sau din alte acte normative, precum şi din contracte colective de muncă sau contracte îndividuale de muncă, conflicte referitoare la drepturile salariaţilor. În sistemul legislativ român, după anul 1990, odată cu trecerea la economia de piaţă, a apărut necesitatea reglementării conflictelor de muncă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti