TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Concern to Regulate the Phenomena of Underground Economy Internationally
(Interesul reglementării fenomenelor economiei subterane la nivel internaţional)
Vol LXII • No. 2/2010
Dragoș Rădulescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   underground, international, organizations, counter, regulations.

 Abstract
The phenomena specific to underground economy are currently under the influence of predisposing factors such as the simplification of bureaucratic formalities, the attempts to standardize laws worldwide and to diversify their scope from small traffickers to large transnational companies. The interest to study the evolution of underground phenomena emerges from the fact that organized crime groups have welcomed the globalization by organizing international networks for the purposes of exploiting the open borders system. Moreover, there is a worldwide diversification and expansion of the phenomena of tax evasion, trafficking, black labor, money laundering or terrorism. All these aspects have been the subject of numerous international organizations that attempt to track the latest trends of underground phenomena for the purpose of imposing limitations in their development through international regulations.

 Rezumat
Fenomenele specifice economiei subterane se află în prezent sub influenţa unor factori favorizanţi de genul simplificării unor formalităţi birocratice, încercării de uniformizare legislativă la nivel mondial, precum şi a diversificării ariei acestora de la micii traficanţi la marile societăţi transnaţionale. Interesul studierii evoluţiei fenomenelor subterane se regăseşte şi în faptul că grupurile de criminalitate organizată au venit în întâmpinarea globalizării prin organizarea de reţele la nivel internaţional, în sensul exploatării sistemului graniţelor libere. Nu în ultimul rând la nivel mondial se observă o adevărată diversificare şi extindere a fenomenelor de evaziune fiscală, trafic, muncă la negru, spălare de bani sau terorism. Toate aceste aspecte au făcut obiectul numeroaselor organizaţii internaţionale, ce încearcă să depisteze ultimele tendinţe ale fenomenelor subterane, în scopul impunerii unor limitări în evoluţia acestora prin intermediul reglementărilor internaţionale.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti