TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Sociological Case Study "Woman Drug Users"
(Studiu de caz sociologic: consumatorii de droguri femei)
Vol LXII • No. 2/2010
Silviu Bucur
Baroul Bucureşti, Str. Dr. Râureanu, Nr. 3, Bucureşti e-mail: ssu@ug-ploiesti.ro

 Keywords   sociology, drugs, sociological case study.

 Abstract
The study was conducted in Targsor Penitentiary (Prahova county), between November 28th, 2009 to February 1st, 2010. 94 interviews were conducted based on questionnaires and interview guides with the women convicted for drug offenses. Regarding socio-demographic data collected we can say that: 85% of inmates sentenced for drug offenses have higher than average education (the share of people without any kind of studies is 28% and those with post-secondary studies are only 2%); the vast majority comes from large urban environments (this conclusion is in agreement with ANA reports which state that the cities and major cities host the largest share of consumers); 7 out of 10 are under 40 years old; 51% are unmarried and 39% are married women having left the household (husband, children) which can only lead to a social and psychological explanation.

 Rezumat
Studiul a fost realizat în penitenciarul Targșor (Prahova), între 28.11.2009 și 2.06.2010. Interviurile au fost realizate pe baza chestionarelor și ghidurilor de interviu cu femeile condamnate pentru infracțiuni de droguri. În ceea ce privește datele socio-demografice colectate putem spune ca: 85% din deținuții condamnați pentru infracțiuni legate de droguri au mai mult decât studii medii (ponderea persoanelor fără nici un fel de studii este de 28%, iar cei cu studii post-secundare sunt doar 2%); marea majoritate provin din mediile urbane mari (această concluzie este în acord cu rapoartele de ANA, care afirmă că orașele și marile aglomerații găzduiesc cei mai mulți consumatori); 7 din 10 sunt sub 40 de ani, 51% sunt necăsătorite și 39% sunt femei căsătorite care și-au părăsit familiile (sot, copii). Această situație ne conduce către o interepretare psihologică.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti