TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Use of Toughness Criteria for Designing Natural Gas Transmission Pipelines
(Utilizarea criteriilor de tenacitate la proiectarea conductelor destinate transportului gazelor naturale)
Vol LXII • No. 4A/2010
Gheorghe Zecheru*, Ilie E Laţa**, Dan Cheţan**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: gzecheru@upg-ploiesti.ro
** S.N.T.G.N. "TRANSGAZ", Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, Mediaş
e-mail: ilie.lata@transgaz.ro

 Keywords   natural gas transmission pipelines, strength and toughness criteria, risk assessment.

 Abstract
In this work there are analyzed the main toughness criteria that have to be fulfilled by steel pipes designed for natural gas transmission pipelines and there are also suggested some modalities for combining mechanical strength and toughness criteria while designing these types of pipelines. The application of the solutions suggested within this paper ensures the avoidance of brittle failure of in-service pipelines, conferring them the ability to arrest the propagation of ductile fracture and causes the significant diminution of the risk associated to the use of natural gas transmission pipeline systems.

 Rezumat
În lucrare sunt analizate principalele criterii de tenaciate care trebuie respectate de către ţevile din oţel destinate realizării conductelor pentru transportul gazelor naturale şi sunt propuse câteva modalităţi de combinare a criteriilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate la proiectarea acestor tipuri de conducte. Aplicarea soluţiilor propuse în lucrare asigură evitarea cedării fragile a conductelor în cursul exploatării, conferă conductelor capacitatea de oprire a propagării ruperii ductile şi determină diminuarea substanţială a riscului ataşat utilizării sistemelor de conducte pentru transportul gazelor naturale.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti