TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Experimental Research Focused on Yields of Linear Hydraulic Engines Used to Drive the Deep Pumps
(Cercetări experimentale privind randamentul motoarelor hidraulice liniare utilizate la acţionarea pompelor de adâncime)
Vol LXII • No. 4A/2010
Petre Săvulescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
e-mail: petresavulescu@k.ro

 Keywords   yields, hydraulic engine.

 Abstract
This paper presents the authors's concerns for determining the functional parameters and its yields for a linear hydraulic engine with double effect. Functional parameters are determined both at unloaded running and loaded running of the liniar hydraulic motor. The yields was determined on loaded running.

 Rezumat
Lucrarea prezintă preocupările autorului privind determinarea parametrilor funcţionali şi a randamentului pentru un motor hidraulic liniar cu dublu efectiv. Parametrii funcţionali au fost determinaţi atât la funcţionarea în gol, cât şi în sarcină a motorului hidraulic liniar. Randamentul motorului hidraulic liniar s-a determinat la funcţionarea în sarcină.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti