TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Tanks Emissions Software
(Program de calcul al emisiilor din rezervoarele de depozitare atmosferică)
Vol LXII • No. 4A/2010
Liviu Toader, Florinel Lupu, Bogdan Ilie
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ltoader@upg-ploiesti.ro, florinellupu8@yahoo.com, bogdanromaniailie@yahoo.com

 Keywords   vapour control, hydrocarbon emissions, storage tanks.

 Abstract
The management of the volatile hydrocarbon and of the dangerous chemical substances (BTX) takes into consideration, on one hand, the storing under maximum security and safety conditions, and on the other hand the identification of the volatile losses of stored substances, limiting these emissions through measures taken according to the national and international safety and environmental standards. In order to monitor these emissions, given also the high volume of information necessary for an analitical aproach, the soft called Tanks Emissions Software allows to obtain results in a very short time and issues a series of reports according the the requirements and according to the environment law.

 Rezumat
Managementul hidrocarburilor volatile şi a substanţelor chimice periculoase (BTX) ia în consideraţie, pe de o parte, depozitarea în condiţii de maximă siguranţă şi securitate, iar pe de altă parte identificarea pirderilor volatile de substanţe stocate, limitând aceste emisii prin măsurile luate în concordanţă cu standardele de siguranţă şi de mediu naţionale şi internaţionale. Pentru a a monitoriza aceste emisii, şi având în vedere volumul mare de informaţii necesare abordării analitice, softul denumit Tanks Emissions Software, permite obţinerea de rezultate într-un timp foarte scurt.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti