TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Clinical and Imaging Study of Knee Biomechanics
(Studiu clinic şi imagistic asupra biomecanicii genunchiului)
Vol LXII • No. 4A/2010
Dan Trâmbiţaş*, Ion Baier**
* S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Medias
** Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

 Keywords   knee, ligament, surgery, tibia, Menschik model.

 Abstract
Knee anatomy and physiology suffer important stress in the frontal, sagittal (anterior-posterior) plan, rotation horizontal plan neutralized by the morphology of the joint surfaces, menisci and anterior-posterior stabilizing formations and in frontal plan due to perfect congruency between the joint surfaces and the tensioning of all ligaments by the internal and external stabilizing system, a ligament rupture does not create from the beginning a joint instability, its function being compensated by the other synergic structures for a longer or shorter time, according to the decompensation appearance.
For a better understanding, from the point of view of the biomechanics and ambulatory functional re-education, after knee surgery, the paper tends to explain the mobility degrees in flexion and extension determined by crossed ligaments, the stabilizing role of the ligaments within the knee cinematic chain complex, the crossed lever mechanism, the Menschik mathematic model of isometrics of the front crossed ligament for the knee articulation and the ligament lesions referring to knee instability, surgery stabilization being more complex and the recovery period shorter.

 Rezumat
Anatomia şi fiziologia genunchiului suferă importante solicitări în plan frontal, sagital (antero-posterior), plan orizontal de rotaţie neutralizate de morfologia suprafeţelor articulare, meniscurilor şi formaţiunilor de stabilizare antero-posterioară şi în plan frontal datorată congruenţei perfecte între suprafeţele articulare şi tensionării tuturor ligamentelor prin sistemul stabilizator intern şi extern, ruptura unui ligament nu creează de la început o instabilitate articulară, funcţia lui fiind compensată de celelalte structuri sinergice pentru un timp mai lung sau mai scurt după care apare decompensarea.
Pentru o mai bună înţelegere din punct de vedere al biomecanicii şi reeducării funcţionale ambulatorii după chirurgia genunchiului, lucrarea tinde să explice gradele de mobilitate în flexie şi extensie determinate de ligamentele încrucişate, rolul stabilizator al ligamentelor în cadrul complexului lanţ cinematic al genunchiului, mecanismul pârghiilor încrucişate, modelul matematic Menschik de izometrie al ligamentului încrucişat anterior pentru articulaţia genunchiului şi leziunile ligamentare privind instabilităţile genunchiului, stabilizarea operatorie fiind mai complexă iar perioada de recuperare mai scurtă.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti