TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Romanian State's Penal Laws Regarding the Use and Traffic in Drugs
(Politica penală a statului român privind consumul şi traficul de droguri)
Vol LVIII • No. 1/2006
Silvana Raluca Jianu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: jianusilvana@yahoo.com

 Keywords   law, penal laws, traffic drugs, effect of drugs.

 Abstract
A common concern exists among peoples of the world regarding the devastating effects of drug abuse and illicit trafficking, which jeopardize the stability of democratic institutions and the well-being of mankind and which therefore constitute a serious threat to the security and an obstacle to the development of many countries Drugs problem is the most complex phenomenon of the contemporary world, taking into consideration the fact that, annually, millions of dollars and hundreds of thousands of people are caught in the death trap called the use and traffic in drugs.

 Rezumat
O îngrijorare firească există printre oameni cu privire la efectele devastatoare ale abuzului de droguri şi ale traficului ilicit, care primejduiesc stabilitatea instituţiilor democratice şi bunăstarea omenirii. De aceea ele constituie o gravă ameninţare a securităţii şi un obstacol în calea dezvoltării multor ţări. Flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai complex al lumii contemporane, în condiţiile în care anual milioane de dolari şi sute de mii de oameni sunt angrenaţi în acest mariaj al morţii numit traficul şi consumul ilicit de droguri.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti