TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Procédure de la conciliation préalable
(Procedura concilierii prealabile)
Vol LVIII • No. 1/2006
Crina Mihaela Letea
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: letea@artelecom.net

 Keywords   droit, procédure, conciliation.

 Abstract
La conciliation préalable présente un incontestable intérêt théorique et pratique, la non-exécution de cette procédure se concrétise dans un obstacle d'ordre procédural qui entrane la réalisation du fond de la cause. Les aspects mis en évidence démontrent aussi la nécessité des propositions de lege ferenda en domaine dans le but de réaliser en justice , avec célerité les droits spécifiques des commerçants.

 Rezumat
Procedura concilierii prealabile prezintă un incontestabil interes teoretic şi practic, neîndeplinirea ei concretizându-se într-un obstacol de ordin procedural care paralizează realizarea fondului cauzei. Aspectele evidenţiate demonstrează necesitatea unor propuneri de lege ferendă care să permită comercianţilor valorificarea promptă şi cu celeritate a drepturilor specifice, pe cale procesuală.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti