TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Quality Control of the Multi-Component Fractionation Processes
(Reglarea calităţii produselor pentru procesele de fracţionare multicomponent)
Vol LXII • No. 4B/2010
Cristian Pătrăşcioiu, Nicolae Paraschiv, Marian Popescu
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Romania
e-mail: cpatrascioiu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   multi-component process, fractionation column, composition, control.

 Abstract
The fractionation processes are the most important processes in Romanian refineries. Usually, these processes are divided in two categories: the binary fractionation processes and the multi-component fractionation processes. The first category has two industrial applications: the ethane - ethylene splitter and the propane - propylene splitter. For these fractionation processes are used many composition control structures. For the second category there are not available the same composition control structures. In this paper the multi-component fractionation processes and the objectives of the specific composition control structures of these processes are studied. Based on this study, the authors had elaborated a specific composition control structure for the butane - butane fractionation process.

 Rezumat
Procesele de fracţionare sunt unele dintre cele mai importante procese din rafinăriile româneşti. În general, aceste procese sunt împărţite în două categorii: procese de fracţionare binară şi procese de fracţionare multicomponent. Pentru procesele din a doua categorie nu sunt disponibile aceleaşi structuri de reglare ca pentru procesele de fracţionare din prima categorie. Autorii au studiat unele procese de fracţionare multicomponent şi obiectivele asociate structurilor de reglare a compoziţiilor pentru aceste procese. Pe baza acestui studiu, a fost elaborată o structură de reglare a calităţii produselor separate, specifică pentru procesul de separare butan-butene.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti