TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Investigations on the Dynamic Behavior of a Make-up Machine for Automation Purposes
(Investigaţii privind comportarea dinamică a unei maşini de înşurubat în vederea automatizării)
Vol LXII • No. 4B/2010
Alexandru Popa*, Matthias Klaws*, Cătălin Teodoriu*, Cristina Popa**
* Institute of Petroleum Engineering, Clausthal, Germany
e-mail: alexandru.popa@tu-clausthal.de
** Petroleum - Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti, Romania

 Keywords   make-up facility, simulation, interaction.

 Abstract
The new developments in the oil and gas industry generate an increase demand of reliable threaded connections for the tubular goods. The reliability of such connections is based on the tribological properties of the thread compound used as a lubricant and sealant. A more advanced investigation of friction between the threaded components of tubular goods for the drilling and production operations is requested in order to better describe its behavior. In this context an automated testing facility should be able to apply controlled efforts on the threaded connections and to estimate the influences on the friction coefficient.
This paper describes the development and implementation of a simulator used for automatic control of all the necessary parameters of a dedicated make-up machine. The concept was simulated using MathLab and shows very good results. The focus of the investigations was the dynamic behavior of the system, the interaction of two control loops, and its response to external disturbances.

 Rezumat
În momentul actual industria de petrol şi gaze necesită o investigaţie mai avansată a fricţiunii din componentele filetate ale tubulaturii utilizate în foraj şi extracţie. În acest sens este necesar a se folosi instalaţii de testare capabile să inducă eforturi controlate în conexiunile filetate şi să măsoare influenţa acestora asupra forţei de frecare la înşurubare. Considerând proprietăţile fizice ale materialului tubular, precum şi calităţile mediatorului de ungere, se poate conceptualiza un sistem universal de înşurubare care să permită estimarea particularizată a forţei de frecare. Această lucrare descrie dezvoltarea şi implementarea unui simulator ce este util in proiectarea controlului parametrilor unei maşini automate de înşurubat. Acest concept a fost simulat utilizând mediul Matlab/SimHydraulics generând cu bune rezultate. Investigaţia prezentată in acest articol se bazează pe interacţiunea sub-sistemelor componente ale maşinii de înşurubat.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti