TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study on Heat Pump Parameters Monitoring for Different Heat Exchanger Topologies
(Studiu privind monitorizarea parametrilor unei pompe de căldură la modificarea topologiei schimbătorului de căldură)
Vol LXII • No. 4B/2010
Constantin Stoica
Petroleum-Gas University of Ploieşti, B-dul Bucuresti Nr. 39, Ploieşti, Romania
e-mail: cstoica@upg-ploiesti.ro

 Keywords   energy sources, data acquisition, monitoring, databases.

 Abstract
Achieving energy independence involves both knowledge and efficient use of classical energy resources, especially identifying new sources of clean renewable energy and increasing the efficiency of their use. This paper presents a study on parameters monitoring of a heat pump as a mechanical device used for heating or cooling by taking heat from the environment. Sources used are land and water, and heat exchanger is used in different constructive variants (mounted directly pipe, mounted spiral pipe, drilled shaft).

 Rezumat
Realizarea independenţei energetice presupune deopotrivă cunoaşterea şi utilizarea eficientă a resurselor energetice clasice dar mai ales identificarea de surse energetice regenerabile nepoluante şi creşterea eficienţei utilizării lor. Lucrarea de faţă prezintă un studiu privind monitorizarea parametrilor unei pompe de căldură ca dispozitiv mecanic utilizat pentru a încălzi sau a răci prin preluarea căldurii din mediul înconjurător. Sursele utilizate sunt pământul şi apa, iar pentru schimbătorul de căldură se utilizează trei variante constructive (conductă montată direct, conductă montată în spirală, puţ forat).Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti