TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Comparison of PI and MPC for Control of Catalytic Cracking Process
(Comparaţie între reglarea PI şi MPC pentru procesul de cracare catalitică)
Vol LXII • No. 4B/2010
Cristina Popa
Petroleum Gas University of Ploiesti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ceftene@upg-ploiesti.ro

 Keywords   control, model predictive control, catalytic cracking process.

 Abstract
This study compares PI and MPC control via computer simulation for a catalytic cracking process. The conventional control of catalytic cracking process is based on PI algorithm, and ensures a stabile operating regime but from economic point of view is inefficient. The implementation of model predictive control (MPC) controller led to optimize the plant operation. The topic approached in the paper are: process describe, the conventional control structure base PI control, the overview of the model based predictive control concept and the development of the predictive controller for the catalytic cracking process. In the last part will be outline the performance obtained using the model predictive controller for catalytic cracking process.

 Rezumat
Acest studiu compara algoritmul PI şi MPC prin simularea pe calculator pentru un proces de cracare catalitică. Reglarea convenţional a procesului de cracare catalitică se bazează pe algoritmul de PI , acesta asigurând un regim de operare stabil, dar din punct de vedere economic este ineficient. Punerea în aplicare a reglări predictive bazate pe model ar duce la optimizarea funcţionării instalaţiei. In cadrul lucrări sunt abordate următoarele probleme: descrierea procesului de cracare catalitică, descrierea structuri de reglare convenţională asociată procesului de cracare catalitică, privire de ansamblu asupra conceptului de reglare predictive bazata pe model. In ultima parte vor fi conturate performanţele obţinute prin implementarea regulatorului predictiv procesului de cracare catalitică.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti