TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Insulating Oils in Electrical Power Transformers
(Uleiurile electroizolante din transformatoarele electrice)
Vol LXII • No. 4B/2010
Tiberiu-Octavian Cujbă, Dorel Cernomazu
"Stefan cel Mare" University Suceava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

 Keywords   electric field, transformer, insulating oil, sustainable development.

 Abstract
After the composition of the petroleum which prove, the insulated oils are paraffinic or naphthenic, being used as: cooling medium, electrical insulation, arc extinguishing means. The problem of static electricity oil in large power transformers appeared in years 1980 after the breakthrough of a large number of devices, soon after their operation, because of the electrostatic charges created by very rapid movement of oil for cooling windings. To study the behavior of oil-pressboard composite insulation under DC was used the electro-optical method Kerr. This paper presents a stand for checking gas relays.

 Rezumat
După compoziţia petrolului din care provin uleiurile.electroizolante sunt parafinice sau naftenice, fiind utilizate ca: mediu de răcire, izolator electric, mijloc de stingere a arcului. Problema electrizării uleiului în marile transformatoare de putere a apărut în anii1980, după străpungerea unui mare număr de aparate, la scurt timp după punerea lor în funcţiune, din cauza.sarcinilor electrostatice create de circulaţia foarte rapidă a uleiului pentru răcirea bobinajelor. Pentru a studia comportamentul izolaţiei compozite ulei-carton presat sub tensiune continuă a fost utilizată metoda electro-optică Kerr. Lucrarea prezintă şi un stand pentru verificarea releeelor de gaze.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti