TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Influence of Supply Voltage on the Internal Angle and Reactive Power at a Synchronous Motor from an Electric Drive
(Influenţa tensiunii de alimentare asupra unghiului intern şi a puterii reactive la un motor sincron dintr-o acţionare electrică)
Vol LXII • No. 4B/2010
Cornel Ianache*, Boris Siro*, Stefania Iordache**
*Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: cornelianache@yahoo.com , bsiro@upg-ploiesti.ro
**Universitatea Valahia din Târgovişte
e-mail: stefania.iordache@yahoo.com

 Keywords   voltage, synchronous motor, electric drives.

 Abstract
There are practical cases in which some synchronous motor drives are faced with situations in which the supply voltage can be higher / lower than the nominal supply voltage, but without pronounced fluctuations or relatively slow fluctuations in time. The paper examines the influence of this situation on the internal angle of the machine and on reactive power produced by it. Conclusions obtained are more important having in view that this kind of drives, regularly, have high power and sometimes very high power.

 Rezumat
Sunt cazuri practice în care unele acţionări cu motoare sincrone se confruntă cu situaţii în care tensiunea de alimentare poate fi mai mare/mai mică decât tensiunea de alimentare nominală, dar fără fluctuaţii pronunţate sau cu fluctuaţii relativ lente în timp. Lucrarea analizează influenţa acestei situaţii asupra unghiului intern al maşinii si puterii reactive debitate de aceasta. Concluziile obţinute sunt cu atât mai importante cu cât asemenea sisteme de acţionare electrică sunt, în general, de puteri mari, iar uneori chiar de puteri foarte mari.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti