TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Gain Scheduling Adaptive System for the Extension of Speed Domain of the FOC Drives with Asynchronous Motors
(Sistem adaptiv gain-scheduling pentru extinderea domeniului de turaţie al acţionărilor cu motoare asincrone comandate FOC)
Vol LXII • No. 4B/2010
Alexandru Săvulescu, Ioan Săvulescu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: asavulescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   speed control, gain scheduling, adaptive system, field oriented control, induction motor.

 Abstract
Electrical drives with asynchronous motors controlled by field orientation are the most widely used due to advantages in terms of dynamic behavior and of possibility to adjust speed in wide range.The drive can be considered as a nonlinear process, so that the parameters of the mathematical model obtained by linearization of its, change from an operating point to another. This requires adding an extra adaptation loop in order to update the speed PI controller parameters.
The paper presents the achievement of an adaptive system, developed by so-called gain scheduling strategy, which in adjustment functions of speed controller parameters used as input variable motor speed even. Gain scheduling functions are obtained for four different intervals covering the full range of speeds slower than the nominal. Matlab Simulink simulations show the validity of the designed system.

 Rezumat
Acţionările electrice cu motoare asincrone comandate prin orientare după câmp sunt dintre cele mai utilizate datorită avantajelor în privinţa comportamentului dinamic şi posibilităţii reglării turaţiei în domeniu larg. Sistemul de acţionare poate fi asimilat cu un proces neliniar, astfel că parametrii modelului matematic obţinut prin liniarizare locală a acestuia se modifică de la un punct de funcţionare la altul. Aceasta impune construirea unei bucle suplimentare de adaptare care să actualizeze parametrii regulatorului PI de turaţie.
Articolul prezintă realizarea unui sistem adaptiv prin aşa numita strategie gain scheduling, care în funcţiile de ajustare a parametrilor regulatorului de turaţie foloseşte ca variabilă de intrare chiar turaţia motorului. Se obţin funcţii gain scheduling pentru patru intervale distincte ce acoperă întreaga gamă a turaţiilor subnominale. Simulările în Matlab Simulink evidenţiază valabilitatea sistemului proiectat.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti