TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Romanian Competition Law
(Legea cadru în domeniul concurenţei)
Vol LVIII • No. 1/2006
Laurenţiu Sorescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: soresculaurentiu@gmail.com

 Keywords   law, Romanian law, competition law.

 Abstract
As a consequence of the provisions of the articles 81 and 83 from The Treaty establishing The European Community (former 85 and 86 article) in order to accomplish the European acquis in the field of competition the appeared Law number 21/1996 - the competition law. In order to respect the free competition and in order to discipline the actions of the merchants and in order to avoid giving the state aid that could influence the normal competitional climate, it was established a statal organis. The Competion Council that was enabled to give sanctions and that makes investigations in order to discover the cases in which the legal provisions are breached - the Competition Law and special law regarding competition.

 Rezumat
Ca o consecinţă directă a prevederilor articolelor 81 şi 82 din Tratatul privind Comunitatea Europeană (foste 85 şi 86) în vederea implementării acquis-ului comunitar în domeniul concurenţei s-a elaborat Legea nr. 21/1996 (legea concurenţei). În vederea respectării liberei concurenţe şi pentru a disciplina comportamentul operatorilor economici şi a evita acordarea unor ajutoare de stat ce ar putea perturba climatul concurenţial normal, a fost creat un organism statal, Consiliul Concurenţei, care aplică sancţiuni şi care efectuează investigaţii pentru a descoperi cazurile în care se încalcă prevederile legale (legea cadru şi acte normative speciale). Principalele prevederi relevante din legea cadru sunt art. 5, care are ca obiect înţelegerile monopoliste şi art. 6, care se ocupă de abuzul de poziţie dominantă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti