TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Concept of Constitution
(Conceptul de constituţie)
Vol LVIII • No. 1/2006
Dumitru Vieriu
Baroul Bucureşti, Str. Dr. Râureanu, nr. 3-5, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, administrative law, constitution.

 Abstract
The classical concept of constitution has as a source the doctrines of the social contract, constitution being just an original form of social contract. The word ?'constitution'' is used since ancient times and, up to now, in different fields of science. In this study we try to clarify the concept of constitution and show some features of Romanian constitution.

 Rezumat
Constituţia într-un stat de drept înseamnă respectarea legii şi ordinii legii, protecţia cetăţenilor în relaţia cu puterea politică, precum şi întreaga activitate a statului. Cuvântul ,, constituţie'' este folosit din vechime şi până astăzi în diferite domenii ale ştiinţei. În articolul de faţă încercăm să clarificăm conceptul de constituţie şi să arătăm câteva caracteristici ale constituţiei României.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti