TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Collective Redundancies - Romanian and European Axes
(Concedierile colective - aspecte ale dreptului român şi european)
Vol LVIII • No. 1/2006
Dana Volosevici
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dana.volosevici@vplaw.ro

 Keywords   law, trade unions, international law.

 Abstract
Collective redundancies constitute an important concern for the trade unions, but also for the European states in order to assure the social protection and in the end the social stability of the union. Employment is firmly related to industrial relations and the industry means progress; consequently, Europe realised that it is impossible to have progress without a labour force protected in case of dismissal especially for economic reasons. The Romanian society was significantly restructured after 1989 and the European and national social context imposed the implementation of a legal frame concerning the collective redundancies.

 Rezumat
Concedierile colective constituie un subiect major pentru sindicate, dar şi pentru statele europene care doresc să asigure protecţie socială şi, în consecinţă, stabilitatea socială a Uniunii. Relaţiile de muncă sunt strâns legate de cele industriale, iar industria înseamnă progres. Pe cale de consecinţă, Europa a realizat că este imposibil să obţină progres fără o forţă de muncă protejată în caz de concedieri, mai ales pentru motive economice. Societatea românească a cunoscut importante restructurări după anul 1989, iar contextul social naţional şi european a impus implementarea unui cadru legal referitor la concedierile colective.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti