TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Parmenide's Ways
(Căile lui Parmenide)
Vol LVIII • No. 1/2006
Ion Bănşoiu
Universitatea Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu nr. 36, Bucureşti
e-mail: ion_bansoiu@yahoo.com

 Keywords   greek philosophy, presocratics, ontology, metaphysic, being.

 Abstract
The 20th century, a very kind to the research, meant for the mysterious Parmenides a great new appearance to the scene, the biggest one after the one directed by Plato. The obvious interest for the Parmenides' works seems indeed outsized, if not been connected with the contemporary debate regarding the status of philosophy. This paper is structured on three kinds of approaches: the research on the text, the distinct research of the Poem's sections and, finally, the historic research.

 Rezumat
Secolul XX, unul foarte favorabil cercetării, i-a prilejuit misteriosului Parmenide o nouă apariţie pe scena filosofiei, cea mai mare după cea condusă de Platon. Acest interes evident ar părea exagerat dacă nu am ţine cont că el este corelat cu dezbaterea contemporană privind statutul filosofiei. Lucrarea este structurată pe trei nivele de abordare: cercetarea textului, cercetarea detaliată a Poemului şi, în fine, cercetarea istorică.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti