TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
"The Icon? as a Revelation of the Divine
("Icoana'' ca revelaţie a divinului)
Vol LVIII • No. 1/2006
Viorel Cernica
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti
e-mail: cernicav@yahoo.com

 Keywords   philosophy, art, aesthetics, icon.

 Abstract
This paper is about the connection of the divine whit some human work such poetry, painting and politics. The main concept for us is icon because it shows this connection. It is exhibited in this short essay the sense of art in clearing the inside of those who are creating it. "The products? of art are named the icons because they constitute the proof of man's link with the divine.

 Rezumat
În lucrarea de faţă este vorba despre legătura dintre divin şi câteva domenii de activitate umană. Conceptul principal al demersului nostru este cel de ,,icoană'' pentru că arată cel mai bine această legătură. Este arătat, în acest scurt eseu, rostul artei în primenirea lăuntrului celui care o creează. ?Produsele? artei sunt numite icoane, pentru că ele constituie dovada legăturii omului cu divinul.



Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti