TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Chamber Law from April First 1864
(Legea comunală din 1 aprilie 1864)
Vol LVIII • No. 1/2006
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: calcan@xnet.ro

 Keywords   law, Romanian history, administrative law.

 Abstract
The Chamber Law from April 1864 is one of those laws that reformed the Romanian society after Moldavia and The Romanian Country unified in the year 1859 under the reign of Alexandru Ioan Cuza. This law introduces administrative unities, specific terms and incumbencies such as: commune, village, hamlet, mayor, town hall, terms that are still used nowadays.
The law is characterized by efficiency, pragmatism, flexibility and realism. It contributes to the administrative modernization of the local Romanians by aligning it to the democratic principles of the time. In this law, the influence of the French law is evident. This law is followed immediately by the Council Department law

 Rezumat
Legea comunală din 1 aprilie 1864 se înscrie în acele legi care au reformat societatea românească după unirea Moldovei cu Ţara Românească din anul 1859 sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Această lege introduce unităţi administrative, denumiri şi funcţii precum: comună, sat, cătun, primar şi primărie care sunt valabile şi astăzi. Legea se caracterizează prin eficienţă, pragmatism, flexibilitate şi realism. Ea a contribuit la modernizarea administraţiei publice locale româneşti prin alinierea la principiile democratice ale timpului. În redactarea acestei legi influenţa legislaţiei franceze este evidentă. Ea a fost urmată imediat de adoptarea Legii consiliilor judeţene.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti