TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Design Aspects and Execution of the Extensible Deflector
(Aspecte de proiectare şi realizare fizică a deflectorului de tip extensibil)
Vol LXIII • No. 2/2011
Viorel Nicolae
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: nicolae_viorel@upg-ploiesti.ro

 Keywords   extensible deflector, design, reducing losses.

 Abstract
In this paper, we propose, in an original way, to design and execute an extensible deflector, which can be mounted on the inlet of the mechanical or hydraulic breathing valve, on a vertical cylindrical fixed roof tank, used for atmospheric storage of petroleum products. The role of the deflector is to reduce significantly the losses of petroleum products if high vapor pressure petroleum products are stored, and the costs.

 Rezumat
În prezenta lucrare se propune, cu caracter original, conceperea şi realizarea fizică a unui deflector de tip extensibil, ce se poate monta pe racordul supapei de respiraţie mecanică sau hidraulică, la un rezervor cilindric vertical cu capac fix, utilizat la depozitarea atmosferică a produselor petroliere. Scopul deflectorului este de a micşora semnificativ pierderile de produse petroliere în cazul stocării produselor petroliere cu tensiuni de vapori ridicate, realizând, astfel, însemnate economii valorice.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti