TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Research Concerning the Optimized Positional Synthesis of the Lynx 5 Robot System
(Cercetări privind sinteza poziţională optimizată a sistemului robot Lynx 5)
Vol LXIII • No. 2/2011
Dorin Bădoiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: badoiu@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   robot, position, orientation, optimization.

 Abstract
The paper presents a method that permits the calculus of the inverse geometric model of the Lynx 5 robot system when an optimization criterion is adopted. The optimization criterion imposes that the displacements of the motor axes of the robot system for achieving an imposed position of the gripper characteristic point is minimum compared to the zero configuration of the robot (the configuration when all of the robot coordinates are equal to zero). Finally, some simulation results are presented.

 Rezumat
Articolul prezintă o metodă care permite calculul modelului geometric invers al sistemului robot Lynx 5 atunci când se adoptă un criteriu de optimizare. Criteriul de optimizare impune ca deplasările axelor motoare ale sistemului robot pentru atingerea unei poziţii impuse a punctului caracteristic al griperului să fie minime în raport cu configuraţia zero a robotului (configuraţia în care toate coordonatele robotului sunt egale cu zero). In final, sunt prezentate o serie de rezultate ale simulărilor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti