TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Influence of the Addition of Zsm-5 on the Products Obtained in Catalytic Cracking
(Influenţa adaosului de ZSM-5 asupra produselor obţinute prin cracare catalitică)
Vol LXIII • No. 2/2011
Radu Simona, Dumitrescu Vasile, Cameniţă Alexandru, Budeanu Maria
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39, Ploieşti, România
e-mail: simradu@yahoo.com

 Keywords   catalytic cracking, ZSM-5, octane number, FCC products.

 Abstract
Study of ZSM-5 addition on the performance of a catalytic cracking catalyst industry was achieved by determining the conversion and products yield obtained in the cracking of industrial feed. Yields of products linearly vary with increasing of the amount of ZSM-5 added. Addition of ZSM-5 significantly increases the yield of propylene, gasoline and diesel octane number, but keeps the coke level approximately constant. The study was performed using the ASPEN-HYSYS program, using a model witch reflect a real fluid catalytic cracking plant.

 Rezumat
Studiul adaosului de ZSM-5 asupra performanţelor unui catalizator industrial de cracare catalitică a fost realizat prin determinarea conversiei şi a randamentelor produselor de reacţie obţinute la cracarea unei materii prime industriale. Randamentele de produse variază liniar la creşterea cantităţii de ZSM-5 adăugate.
Adaosul de ZSM-5 creşte semnificativ randamentul de propenă, cifra octanică a benzinei şi a motorinei şi menţine cocsul la nivel constant. Studiul a fost efectuat cu ajutorul programului ASPEN-HYSYS, utilizând un model care să reflecte cât mai fidel o instalaţie industrială de cracare catalitică.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti