TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Pipeline Infrastructure Monitoring Using Wireless Sensor Networks
(Monitorizarea infrastructurii conductelor utilizând reţele de senzori fără fir)
Vol LXIII • No. 2/2011
Junie Petru*, Dinu Octav**
* Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 313, Bucureşti,
e-mail: junpetre2000@yahoo.com
** Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti,
e-mail: octavytza@yahoo.com

 Keywords   wireles sensor nets, pipeline oil and gas transportation monitoring, topological and architectural models.

 Abstract
This paper present some results of the personal scientiffic doctoral research regarding the monitoring of transportation pipelines of oil and gas using wireless sensors networks.
Wireless sensor networks is a new area of research which is rapidly growing due to the development of new technologies in inexpensive sensors. These electronic devices have increased capabilities in processing speed, memory,communication and networking. Such sensor networks have a vast amount of applications including environmental monitoring, military, ecology, agriculture, inventory control,robotics and health care. This paper discusses the issues and challenges in the use of this new and very promising technology in the protection and monitoring of the critical and essential infrastructures of pipelines carrying oil, gas, water, and other important resources.
The paper presents a topological and architectural model that can be used to provide this monitoring and control functions. The model includes an overview of networking and routing protocols that can be used to provide the necessary communications. In addition, the paper provides discussions and recommendations concerning network reliability and the use of different wireless sensor technologies.

 Rezumat
Această lucrare prezintă unele rezultate ale cercetării ştiinţifice doctorale proprii privind monitorizarea conductelor de transport ţiţei şi gaze folosind reţele de senzori fără fir.
Reţelele de senzori fără fir (WSN în engleză) sunt o nouă arie de cercetare care cunoaşte o creştere rapidă datorită dezvoltării de noi tehnologii în domeniul senzorilor ieftini. Aceste dispozitive electronice au capabilităţi crescute în procesarea cu viteză mare a informaţiilor, memorie, comunicaţie, . Aceşti senzori au o vastă arie de aplicaţii incluzând monitorizarea mediului, militare, ecologice, agricole, controlul inventarului, robotică şi medicină. Lucrarea discută problemele şi provocările în utilizarea acestei noi şi provocante tehnologii în protecţia şi monitorizarea infrastructurii conductelor de transport petrol, gaz natural, apă, şi alte resurse importante.
Lucrarea prezintă un model arhitectural şi topologic care poate fi utilizat să ofere funcţii de control şi monitorizare. Modelul include o introducere asupra protocoalelor de rutare şi reţea care pot fi utilizate pentru a oferi comunicaţia necesară. În adiţional lucrarea oferă discuţii şi recomandări asupra fiabilităţii reţelei şi a utilizării diferitelor tehnologii de reţele wireless.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti