TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Dynamic of the Elbow's Wearing Process in Pneumatic Sand Conveying Facilities
(Dinamica procesului de uzura în coturi în timpul transportului pneumatic al nisipului)
Vol LXIV • No. 1/2012
Vlad Ulmanu*, Georgiana Marin**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: vulmanu@upg-ploiesti.ro
** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP, Pţa. 1 dec 1918, Ploieşti
e-mail: georgiana.marin@ipcup.ploiesti

 Keywords   Southern Carpathians, Danubian Autochthon, Valea Satului diorite, metamorphosed igneous rocks, mineralogical-petrographical observations

 Abstract
Based on mineralogical-petrographical studies made on samples of rocks taken from the field, we have made some genetical considerations on the "Valea Satului Diorite" and on the metamorphic rocks associated. "Valea Satului Diorite" is a microdiorite with hornblende and biotite and it is associated with poor retromorphosed amphibolites. In this paper we propose a possible sequence of crystallization of main silicates from "Valea Satului Diorite", and we also detect a series of transformations of metasomatic type.

 Rezumat
Pe baza observaţiilor mineralogo-petrografice efectuate asupra probelor de roci prelevate din teren, în lucrare se fac consideraţii genetice referitoare la "dioritul de Valea Satului" şi la metamorfitele asociate. Dioritul de Valea Satului este un microdiorit cu hornblendă şi biotit şi este asociat cu amfibolite slab retromorfozate. În lucrare a fost propusă o succesiune posibilă a cristalizării principalilor silicaţi, fiind decelate şi o serie de transformari de natură metasomatică.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti