TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Bio-ethanol and ETBE Effects on Volatility Properties of Oxygenated Gasoline
(Efectul bio-etanolului şi ETBE asupra proprietăţilor de volatilitate ale benzinelor oxigenate)
Vol LXIV • No. 1/2012
Mihaela Neagu (Petre), Paul Roşca, Raluca-Elena Dragomir
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mpetre@upg-ploiesti.ro

 Keywords   bio-ethanol, ETBE, gasoline, volatility properties.

 Abstract
The purpose of this paper is to analyze the Reid vapour pressure (RPV) and distillation curves of four synthetic gasoline partial substituted with 2-10 % v. ethanol or 4-15 % v. ETBE. Several parameters that describe the distillation curve were investigated. These parameters specify the percentage of the gasoline that evaporates at 70C (E70), 100C (E100), and 150C (E150). The Vapor Lock Index (VLI) is also calculated from the RPV and E70 parameters. Finally, the advantages and disadvantages of ethanol and ETBE, as oxy-compounds for gasoline partial substitution are highlighted.

 Rezumat
Scopul acestei lucrări este să analizeze presiunea de vapori şi curbele de distilare a patru benzine sintetice substituite parţial cu 2-10 % vol. etanol sau 4-15 % vol. ETBE. Au fost investigaţi cţiva parametri care descriu curbele de distilare. Aceşti parametri specifică procentul evaporat din benzine la 70C (E70), 100C (E100) şi 150C (E150). De asemenea a fost calculat indicele de vapori (Vapor Lock Index -VLI) din mărimile RPV şi E70. n final au fost subliniate avantajele şi dezavantajele etanolului şi ETBE ca şi compuşi oxigenaţi pentru substituirea parţială a benzinelor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti