TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Critical Analysis of Civic Engagement in Public Policy Formation in the Light of the Stakeholder Theory
(Analiza critică a angajamentului civic în elaborarea politicilor publice, în lumina teoriei stakeholders-ilor)
Vol LXIII • No. 1/2011
Naci Karkin
Pamukkale University, Kınıklı Campus, Denizli, Turkey
nkirgin@pau.edu.tr

 Keywords   stakeholder theory, public policy formation, civic engagement, citizen participation.

 Abstract
This article opens a discussion for the citizens‟ being a stakeholder in the formation of public policies in the processes of decision making and application since it is argued that there is a deep need for a transformation in the functions of citizenship institution lately. In this context, this article aims to make an inquiry for the notion of citizenship in terms of chronology and development of its functionality at first sight. Then, possible contributions of civic engagement for the public policy formation are assessed regarding its methodological and ontological perspectives. Thus, this paper analyzes the reasons why citizens engage in decision making processes of public policy formulation phases as a stakeholder for those public services which are directly related their daily life together with its positive and negative aspects. Surely for such a proposition what is crucially valuable is the fact that the activity of civic engagement is potentially feasible in which phase(s) of public policy formulation and to which extent. Eventually, this paper proposes some arguments as the traditional definition of citizenship is not sufficient for the demands coming from downwards to upwards. Besides, the dominant comprehension of democracy present is not suitable with the developing citizenship notion. All in all, this paper strictly proposes and defends such an argument that political systems and administrations could no longer be successful in keeping their legitimacy unless they give special reference to civic engagement in a stakeholder perspective rather than traditional limited citizenship notion.

 Rezumat
Acest articol deschide o discuţie privind cetăţenii ca susținători în elaborarea politicilor publice, în procesul de luare şi punere în aplicare a deciziilor, din moment ce s-a dezbătut faptul că există în ultima vreme o nevoie profundă de transformare a rolurilor institutiei cetăţeanului. În acest context, prezentul articol îşi propune cercetarea noţiunii de cetăţenie în ceea ce priveşte cronologia şi dezvoltarea funcţionalității sale la o primă vedere. Apoi, posibila contribuţie a implicării civice în cristalizarea politicilor publice este evaluată cu privire la perspectivele sale metodologice şi ontologice. Astfel, aceasta lucrare analizează cauzele din care cetăţenii se angajează în procesul decizional în fazele de formulare a politicilor publice în calitate de susținători pentru acele servicii publice care sunt legate direct de viaţa lor de zi cu zi, sub aspectele lor pozitive și negative. Desigur, pentru o astfel de propunere, este extrem de valoros faptul că activitatea de implicare civică este potențial realizabilă în anumite stadii de formulare a politicilor publice şi într-o anumită măsură. În cele din urmă, această lucrare propune câteva argumente în sprijinul ideii că definiția tradiţionala a cetăţeniei nu este suficientă pentru presiunile care vin de jos in sus. În afară de asta, ceea ce se înţelege în mod predominant prin democraţia actuală nu este în acord cu conceptul nou dezvoltat de cetăţenie. În linii mari, această lucrare propune şi apără raționamentul potrivit căruia sistemele politice şi administrative nu-și mai pot păstra legitimitatea decât dacă fac referire în mod special la implicarea civică din perspectiva susținătorilor mai degrabă decât din cea a conceptului tradiţional limitat de cetăţenie.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti