TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
International Regulations Regarding Social Care
(Reglementări internaţionale cu privire la protecția socială)
Vol LXIII • No. 1/2011
Eufemia Vieriu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: eufemia_vieriu@yahoo.com

 Keywords   law, social care, labor law.

 Abstract
Social care has as a purpose citizens' social reintegration in daily life through the stimulation of active forces, through the increase of their capacity to face these problems, through a decrease of periods of crisis by directing their own efforts towards a certain goal. Social care means, apart from pensions, social and unemployment aids, those expenses that the state or private companies give their employees in order to sustain economic competition.

 Rezumat
Protecţia socială are ca scop reintegrarea cetăţenilor în viaţa normală prin stimularea forţelor active, a creşterii capacităţilor lor de a face faţă acestor probleme, a scăderii perioadelor de criză prin mobilizarea eforturilor proprii. Protecţia socială înseamnă, pe lângă pensii, ajutoare sociale şi ajutoare de şomaj, acele cheltuieli pe care statul sau companiile private îl acordă angajaţilor pentru a susţine competitivitatea economică.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti