TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
General Considerations the Concept and the Objectives of Social Dialogue
(Consideraţii teoretice privind dialogul social)
Vol LXIII • No. 1/2011
Eufemia Vieriu*, Dumitru Vieriu**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: eufemia_vieriu@yahoo.com
** Universitatea de Studii Europene din Chișinău Str. Gh. Iablocikin, Nr. 2
e-mail: dumitru_vieriu@yahoo.com

 Keywords   law, social dialogue, civil society.

 Abstract
The social dialogue is a simple and concrete way of explicitly achieving the social and economic democracy by bringing together the two major social partners for discussions and negotiations, partners involved both in the work process and also in various social management activities. Anywhere, in the world of the social dialogue, is considered extremely useful in solving serious social problems (a consequence of the globalization) the way in which the costs and the benefits of the economic exchanges are distributed.

 Rezumat
Dialogul social constituie o modalitate simplă și concretă care urmărește explicit realizarea democrației economico sociale prin aducerea la masa dialogului, a discuțiilor și a negocierilor a celor doi mari parteneri sociali care se întâlnesc atât în procesul muncii, dar și în diverse activități de gestionare a treburilor societății. Pretutindeni în lume dialogul social este considerat extrem de util în soluționarea gravelor probleme sociale, consecință a globalizării, a modului în care sunt repartizate costurile și avantajele schimburilor economice.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti