TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Administrative legal liability
(Răspunderea juridică administrativă)
Vol LXIII • No. 1/2011
Cătălina Szekely
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   law, administrative law, administrative liability.

 Abstract
The individual, by its own nature, feels the need to be organized from a social perspective, hence the norm; through time the norm has taken many forms, to today's acceptation of it, including the legal norm. As it is constrained by the social order and the legal system to obey norms, the individual is sanctioned when breaking them. Thus, in the specialized literature appeared the need to approach the issue of legal liability.

 Rezumat
Individul, prin însăși natura sa, simte nevoia de a se organiza din punct de vedere social, astfel a apărut norma, care a îmbrăcat de-a lungul timpului mai multe forme, ajungându-se până la forma de azi, inclusiv cea juridică. Fiind constrâns de ordinea socială și juridică să respecte normele, individul este sancționat atunci când le încalcă. În acest mod a apărut în literatura de specialitate nevoia de a aborda topicul răspunderii juridice.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti