TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aspects regarding the executive local authority in some EU Member States
(Aspecte privind autoritatea excutivă locală în unele state membre ale Uniunii Europene)
Vol LXIII • No. 1/2011
Mihai-Cristian Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bd. București, nr. 39, Ploiești
e-mail: mihaiapostolache5@yahoo.com

 Keywords   mayor, executive authorities, local public administration, public order, local collectivities, member states.

 Abstract
The goal of this article is to analyze the local executive authority in some states of the European Union. From the analysis of the normative documents that regulates the role and the attributions of the mayor in different states, it results that mayor's attributions are legally exercised and they produce legal effects only in the limits of the village where he was elected, within in material and territorial competence. The notion of rights and obligations regarding mayor's attributions from different states of the European Union has its own structure, characteristic to its executive authority of the local public administration, quality within he operates in the sphere of social relations governed by the local law. The division of mayor's attributions highlights the their dichotomist aspect, on the one hand having attribution whose exercise solve the affairs regarding the village's local interest, on the other hand having attributions in order to realize general interests of the state.

 Rezumat
Prin prezentul articol ne propunem să analizăm autoritatea executivă locală în unele state ale Uniunii Europene. Din analiza actelor normative care reglementează rolul şi atribuţiile primarului în diferite state, rezultă că atribuţiile primarului se exercită în mod legal şi produc efecte juridice numai în limitele comunei (municipalităţii) unde a fost ales, în cadrul competenţei sale materiale şi teritoriale. Noţiunea de drepturi şi obligaţii din conţinutul atribuţiilor primarului din diferite state ale UE are o structură proprie, caracteristică naturii sale de autoritate executivă a administraţiei publice locale, calitate în care acţionează în sfera relaţiilor sociale reglementate de dreptul colectivităţilor locale. Decelarea atribuţiilor primarului evidenţiază aspectul dihotomic al acestora, pe de o parte având atribuţii al căror exerciţiu rezolvă treburile de interes local ale comunei (municipalităţii), pe de altă parte având atribuţii pentru realizarea intereselor generale, ale statului.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti